Kontakt

VENTURO, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Kancelárie a korešpondenčná adresa pre obe spoločnosti:

Rybničná 40
831 06 Bratislava

Venturo Trading, s.r.o.
Príkopova 4
831 03 Bratislava


kontakt@venturo.sk
+421 905 644 151