Distribúcia tovaru

Pre našich klientov na nezávislom trhu aj na trhu reťazcov zabezpečujeme a dovážame produkty podľa ich špecifických požiadaviek. Zaoberáme sa prevažne dvomi hlavnými segmentmi - suchými potravinami a drogériou a kozmetikou.

distribúcia tovaru image